Afscheid van Directeur Albert Van Den Neste - Schooljaar 1969-1970

Databasenummer
738
Beschrijving

Afscheid van Directeur Albert Van Den Neste - Schooljaar 1969-1970

Fotodatum
01-01-1970
Fotograaf
Collectie: Luc De Kocker
Copyright
©Herzele in Beeld
Personen
Marcel De Backer, Marc Beeckman, Willy Van Den Bossche, Paul Vuyst, Nestor Tavernier, Joe Arens, Jules Van Melkebeke, Luc De Koker, Albert Van Den Neste
Labels
Klasfoto
Album(s)
Ga terug...Contacteer ons over deze foto

De partners van Herzele in Beeld doen de nodige inspanningen om de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de getoonde beelden te respecteren.
De auteursrechten op en het eigendom van het merendeel van de beelden liggen bij de betrokken partners. Andere beelden werden opgenomen met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit. Van sommige beelden konden de auteursrechten niet worden achterhaald.
Als je toch meent dat één van de partners ongewild het auteursrecht van een fotograaf of diens erfgenamen of het portretrecht heeft geschonden, neem dan contact op met de webmasters via het contactformulier. Vermeld hierbij het fotonummer van het beeld in kwestie. De webmasters verwittigen dan de betrokken partner zodat de situatie kan worden rechtgezet.
Voor elk gebruik van een beeld moet u toestemming verkrijgen van de instelling die het origineel beheert en moet u de herkomst correct vermelden.