Groote Wielrijders – feesten te Borsbeke

Databasenummer
2464
Beschrijving
Topaffiche van 1896
Groote Wielrijders – feesten te Borsbeke, onder het bestuur van den Wielrijdersbond Herzele-Borsbeke RUST ROEST, ter gelegenheid van het Notariëel Eeuwfeest der Familie De Vuyst,
op maandag 21 september 1896.
De stoet zal gevormd worden om 1 ure namiddag op de Markt te Herzele, om daarna de bezonderste straten der gemeente. Borsbeke te doortrekken.
100 franks prijzen gratis
Fotodatum
1896
Fotograaf
Archief
Copyright
©Herzele in Beeld
Locatie
Markt Herzele
Personen
De Vuyst
Labels
Notaris, Wielrennen
Ga terug...Contacteer ons over deze foto

De partners van Herzele in Beeld doen de nodige inspanningen om de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de getoonde beelden te respecteren.
De auteursrechten op en het eigendom van het merendeel van de beelden liggen bij de betrokken partners. Andere beelden werden opgenomen met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit. Van sommige beelden konden de auteursrechten niet worden achterhaald.
Als je toch meent dat één van de partners ongewild het auteursrecht van een fotograaf of diens erfgenamen of het portretrecht heeft geschonden, neem dan contact op met de webmasters via het contactformulier. Vermeld hierbij het fotonummer van het beeld in kwestie. De webmasters verwittigen dan de betrokken partner zodat de situatie kan worden rechtgezet.
Voor elk gebruik van een beeld moet u toestemming verkrijgen van de instelling die het origineel beheert en moet u de herkomst correct vermelden.