ALBUM: Brandweer Herzele

Filter

41 foto's gevonden...Locatie


Personen


Tags

Albumbeschrijving

Het vrijwillig brandweerkorps begon echte vorm te krijgen in 1949, de heren Van De Neste H, Lucien1Coen, De Cooman Alfred, Van Melkebeke Jules, Badisco Norbert, Badisco Octaaf, Baeyens Paul, De Brabander Julien, De Groote Karel, De Neve René, Den Tandt Albert, Den Tandt Emiel, De Smet Achiel, De Vos Achiel, De Vos Jan, De Vuyst Emiel, Van Der Meerschaut Florimond, Van Reepingen Hector, De Cooman Gaston, Durez Lucien en Van Melkebeke Louis maakten deel uit van dit korps.

Allerlei foto's van de brandweer,  jaren 1975-77
Gaat over branden blussen - bvb Unic Herzele 1968,  benoemingen,  oefeningen...

De partners van Herzele in Beeld doen de nodige inspanningen om de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de getoonde beelden te respecteren.
De auteursrechten op en het eigendom van het merendeel van de beelden liggen bij de betrokken partners. Andere beelden werden opgenomen met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit. Van sommige beelden konden de auteursrechten niet worden achterhaald.
Als je toch meent dat één van de partners ongewild het auteursrecht van een fotograaf of diens erfgenamen of het portretrecht heeft geschonden, neem dan contact op met de webmasters via het contactformulier. Vermeld hierbij het fotonummer van het beeld in kwestie. De webmasters verwittigen dan de betrokken partner zodat de situatie kan worden rechtgezet.
Voor elk gebruik van een beeld moet u toestemming verkrijgen van de instelling die het origineel beheert en moet u de herkomst correct vermelden.