ALBUM: Fabrieksarbeidsters - Jaren 50

Albumbeschrijving

Fabrieksarbeidsters - Jaren 50.
Foto's zijn van Denise Schollaert, haar moeder Alice De Meerleer (1914-1989) heeft altijd op atelier gewerkt.
Alice heeft vele jaren bij De Bruyne gewerkt, maar we zijn niet zeker of deze foto's van deze locatie (atelier) zijn.
Wie inlichtingen heeft over deze foto's, mensen herkent of dergelijke, gelieve kontakt met ons op te nemen.

De partners van Herzele in Beeld doen de nodige inspanningen om de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de getoonde beelden te respecteren.
De auteursrechten op en het eigendom van het merendeel van de beelden liggen bij de betrokken partners. Andere beelden werden opgenomen met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit. Van sommige beelden konden de auteursrechten niet worden achterhaald.
Als je toch meent dat één van de partners ongewild het auteursrecht van een fotograaf of diens erfgenamen of het portretrecht heeft geschonden, neem dan contact op met de webmasters via het contactformulier. Vermeld hierbij het fotonummer van het beeld in kwestie. De webmasters verwittigen dan de betrokken partner zodat de situatie kan worden rechtgezet.
Voor elk gebruik van een beeld moet u toestemming verkrijgen van de instelling die het origineel beheert en moet u de herkomst correct vermelden.