ALBUM: 1000 jaar Herzele

Albumbeschrijving

Het jaar 1972. Herzele bestaat 1000 jaar. Dit was een grandioos gebeuren in onze gemeente. Feesten werden georganiseerd op markt- en kerkplein. De fanfare Sint-Cecilia trok erop uit, en samen met oud-strijders was er een vaandeltocht. Brouwerij De Ryck brouwde een biertje speciaal voor deze gelegenheid, met de naam "DUUST". Het Herzeels dialect van 1000.  Jong en oud genoot van deze prachtige dagen. Gelukkig hebben wij vele foto's van die periode die we graag aan jullie voorstellen

De partners van Herzele in Beeld doen de nodige inspanningen om de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de getoonde beelden te respecteren.
De auteursrechten op en het eigendom van het merendeel van de beelden liggen bij de betrokken partners. Andere beelden werden opgenomen met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit. Van sommige beelden konden de auteursrechten niet worden achterhaald.
Als je toch meent dat één van de partners ongewild het auteursrecht van een fotograaf of diens erfgenamen of het portretrecht heeft geschonden, neem dan contact op met de webmasters via het contactformulier. Vermeld hierbij het fotonummer van het beeld in kwestie. De webmasters verwittigen dan de betrokken partner zodat de situatie kan worden rechtgezet.
Voor elk gebruik van een beeld moet u toestemming verkrijgen van de instelling die het origineel beheert en moet u de herkomst correct vermelden.