ALBUM: 90 plussers in 1982

Albumbeschrijving

Dit zijn foto’s van Herzeelse 90 plussers, genomen door VTB Fotoclub in 1982.

Het idee was de toenmalige 90 plussers van Herzele in beeld te brengen op de 6de tentoonstelling van VTB Fotoclub in de raadzaal van het Schepenhuis. 

Foto’s ontvangen van de heer Hugo Robeys, waarvoor dank.

De partners van Herzele in Beeld doen de nodige inspanningen om de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de getoonde beelden te respecteren.
De auteursrechten op en het eigendom van het merendeel van de beelden liggen bij de betrokken partners. Andere beelden werden opgenomen met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit. Van sommige beelden konden de auteursrechten niet worden achterhaald.
Als je toch meent dat één van de partners ongewild het auteursrecht van een fotograaf of diens erfgenamen of het portretrecht heeft geschonden, neem dan contact op met de webmasters via het contactformulier. Vermeld hierbij het fotonummer van het beeld in kwestie. De webmasters verwittigen dan de betrokken partner zodat de situatie kan worden rechtgezet.
Voor elk gebruik van een beeld moet u toestemming verkrijgen van de instelling die het origineel beheert en moet u de herkomst correct vermelden.